PASTA ARTIGIANALE

stz_icon_tortello

TORTELLI

stz_icon_raviolo

RAVIOLI

stz_icon_tortellino

CAPPELLETTI

TORTELLI

stz_icon_tortello

Tortelli congelati

Artigianali chiusi a mano

400 g

Pasta surgelato - sottozerofood.it

RAVIOLI

stz_icon_raviolo

Ravioli congelati

Artigianali chiusi a mano

400 g

Pasta surgelato - sottozerofood.it

CAPPELLETTI

stz_icon_tortellino

Cappelletti congelati

Artigianali chiusi a mano

400 g